Kjøpe aksjer: En komplett guide for 2023

Mats

Oppdatert:

Dette er en guide for deg som er ny til det å kjøpe aksjer, og ønsker å lære mer om hvordan du effektivt kan komme i gang. I denne guiden skal vi gå nærmere inn på hvorfor det lønner seg å investere i aksjemarkedet, hvordan du handler aksjer, og hvordan aksjemarkedet fungerer i praksis.

Historisk sett har investeringer i aksjer gitt en avkastning på mellom 5-10% årlig. Denne avkastningen har vært spesielt attraktivt når vi har vært inne i en periode med lave renter på innskudd i bank- og rentepapirer.

For å sikre at du får en forsvarlig avkastning på sparepengene dine, anbefaler vi derfor at man setter seg godt inn i hvordan handel i aksjer fungerer, samt at alle plasserer en del av sparingen i aksjemarkedet.

Hensikten med vår aksjeguide er å vise at aksjemarkedet er langt fra så komplisert som mange tror det er, og at det er mulig for alle å kjøpe aksjer, uansett om du besitter en finansbakgrunn eller ikke.

Les videre for å lære mer om aksjer for nybegynnere og hvordan du kan komme i gang med din første aksjehandel!

Hva er en aksje?

Når det kommer til aksjer er det viktig å avklare hva de egentlig er før man handler. En god forståelse for hva aksjer er og hvordan de fungerer vil være nyttig når man skal legge opp sin langsiktige aksjestrategi og avgjøre hvilke aksjer man ønsker å eie.

Det å eie en aksje betyr nemlig at man har deleierskap i et selskap. Med andre ord er ikke en aksje bare et finansielt instrument, men direkte eierskap i det underliggende selskaper man har kjøpt en aksje i.

shutterstock 389930014

Hva vil det si å eie en aksje?

Det å eie en aksje fører med seg noen rettigheter, men det kommer også noen forpliktelser som er greit å vite om før man begynner å kjøpe aksjer. Den fordelen som de fleste investorer ser etter, er retten til å motta en andel av overskuddet i selskapet i form av utbytte. Imidlertid er det også viktig å merke seg at som deleier i et selskap har man en stemme på generalforsamlingen til bedriften. Her kan man bidra til å avgjøre hvordan selskapet skal styres, samt hvem som skal sitte i styret for en påfølgende periode. Desto flere aksjer man sitter på, desto flere stemmer får man til å bruke på generalforsamlingen, noe som også avgjør hvilken påvirkningskraft man har i selskapet.

Hvordan tjener jeg penger på aksjer?

De aller fleste som kjøper sine første aksjer, har en tanke om at de skal tjene penger på transaksjonen. Her er det to ulike måter du kan tjene penger på din investering som er verdt å kjenne til; 1) aksjen stiger i verdi før du selger den igjen, og 2) du mottar direkteavkastning fra selskapet i form av utbytte.

For langsiktige investorer vil det gjerne være en kombinasjon av disse to som gjør at man tjener penger på aksjer. Det er alltid ønskelig at aksjer i porteføljen øker i verdi over tid, samt at man mottar årlig utbytte som en del av avkastningen sin.

Slik fungerer aksjemarkedet

Aksjemarkedet tar utgangspunkt i tilbud og etterspørsel når det skal avgjøre ulike aksjekurser. Det er nemlig slik at aksjemarkedet kort fortalt er en markedsplass. Dette betyr at aksjekursen avgjøres med utgangspunkt i hva en investor er villig til å selge for, samt hva en investor er villig til å kjøpe aksjer for.

Denne balansen er også det som avgjør om prisen på en aksje øker, eller reduseres i verdi gjennom Handelsbanken på børsen. Slike endringer i kursen er gjerne knyttet til ulike begivenheter som at selskapet omtales i media, eller at selskaper publiserer sine kvartals- eller årsrapporter. Dette er rapporter som beskriver resultatet til bedriften for en gitt periode, noe som igjen er avgjørende for hvordan aksjekursen vil utvikle seg videre.

La oss si at Norges Bank kommer med en kunngjøring om at renten i Norge skal heves. Dette vil være gode nyheter for ulike banker som tjener penger på renteinntekten fra sine utlån. Den påfølgende dagen annonserer storbanken DNB at de kommer til å øke renten på sine låne tilsvarende endringen i styringsrenten. Dette er en nyhet som betyr at banken vil tjene mer penger, noe som er attraktivt for investorer.

En slik nyhet vil gjerne resultere i at flere investorer ønsker å eie aksjer i DNB, slik at de kan få utbytte fra den økte inntekten banken får. Tilsvarende vil eksisterende aksjonærer se at mange ønsker å kjøpe aksjer i DNB, noe som gir rom for å øke prisen på de aksjene man har. På denne måten fungerer aksjemarkeder stort sett over hele verden, ved at tilbud- og etterspørsel avgjør likviditet og antall transaksjoner som gjennomføres i en aksje.

Lag din egen investeringsstrategi

Noe av det viktigste du kan gjøre som nybegynner i aksjer, er å utforme din egen investeringsstrategi. Her snakker vi ikke om at du skal lage kompliserte planer om hvordan du skal bli rik på aksjer, men heller en grunnleggende plan for hva hensikten med dine investeringer er.

En slik strategi kan eksempelvis inneholde hvorfor du ønsker å kjøpe aksjer, hvor lenge du skal eie ulike aksjer, samt hva du ønsker å oppnå ved å kjøpe aksjer. Et godt svar på dette kan være: Stabil avkastning på overskuddslikviditet som en form for sparing.

Er du i tvil om hva du bør besvare med din investeringsstrategi har vi listet opp noen nyttige spørsmål for deg nedenfor;

 • Hvorfor ønsker du å kjøpe aksjer?
 • Hvor mange aksjer skal du ha i porteføljen din?
 • Hvor lenge skal du eie hver aksje?
 • Hvordan type aksjer skal du kjøpe?
 • Hvilken risiko er du villig til å ta på dine investeringer?

Aldri invester mer enn du har råd til

Når vi snakker om å kjøpe aksjer er det viktig å huske at det alltid er en fare for at aksjekursen kan gå ned, i stedet for opp. Derfor er det viktig å ha en klar forståelse for at man kun investerer penger man har råd til å tape. Eventuelt penger som kan forbli investert over en lengre periode før de realiseres igjen.

Her ønsker vi også å påpeke viktigheten av å være forsiktig med kreditt. Mange nettmeglere og banker tilbyr kreditt for handel av aksjer, men da påtar du deg en enorm risiko. Sørg derfor for å sette deg godt inn i hvordan dette fungerer, og vær klar over at du er ansvarlig for hele lånebeløpet – selv om en aksje faller i verdi.

Hva er forskjellen på aksjer og fond?

Et spørsmål som ofte dukker opp er; bør jeg investere i aksjer eller fond? Her er det viktig å vite at det finnes flere måter å investere i aksjer på. Derfor er det gjerne opp til egen preferanse, samt hvor mye tid du ønsker å bruke på dine investeringer – som avgjør hvilket alternativ som er best for deg.

Det første alternativet er å handle enkeltaksjer som DNB, Telenor, Yara og Kongsberg gruppen. Da kjøper du aksjer direkte i det selskapet du ønsker, men det betyr også at du selv er ansvarlig for å velge hvilke selskaper porteføljen din skal bestå av. Dette er gjerne en strategi som krever mye arbeid og gode kunnskaper om de individuelle selskapene.

Ønsker du derimot å velge en enklere strategi der noen andre har tatt disse valgene for deg, kan en investering i et fond være den beste løsningen. Da kjøper du et. Instrument som består av flere underliggende aksjer, eksempelvis indeksen på Oslo Børs. Da er det et profesjonelt forvaltningsselskap som er ansvarlig for å følge opp hvilke selskaper som skal gå inn i porteføljen. Denne måten å kjøpe aksjer på er langt mer passiv, noe som gjerne er godt egnet for pensjonssparing og lignende langsiktige formål.

shutterstock 635474195

Fordeler og ulemper ved å investere i enkeltaksjer

 • Du er selv ansvarlig for dine investeringer
 • Nødvendig med gode analytiske egenskaper for å velge de riktige selskapene
 • Muligheten til å få langt bedre avkastning ved å ha en sentrert portefølje, men også faren for å oppleve større tap
 • Du slipper betale årlige forvaltningsgebyrer for at noen skal styre porteføljen for deg
 • Mulighet for å motta utbytte direkte på din konto

Fordeler og ulemper ved å investere i fond

 • En profesjonell forvarsler tar avgjørelsene for porteføljen din
 • Porteføljen er bedre diversifisere ved at fond gjerne består av mange aksjer
 • Du slipper følge investeringene dine like tett
 • Du må belage deg på å betale et forvaltningsgebyr som i noen tilfeller kan være ganske kostbare.

Bør jeg investere i aksjer eller fond?

På spørsmålet om man bør kjøpe aksjer eller fond er det vanskelig å gi et universalt svar. Her vil gjerne personlige preferanser og appetitt for risiko være avgjørende for hva som er best egnet for deg. Du vil også måtte avgjøre om du ønsker å tilegne deg den nødvendige kunnskapen, eller la profesjonelle forvaltere ta seg av jobben for deg.

I begynnelsen kan det være lurt å prøve seg litt frem. Har du eksempelvis 100.000 kroner til rådighet kan du sette 50.000 i fond, og prøve forvalte de øvrige 50.000 selv. Da vil du raskt oppdage om du ønsker å ta hele ansvaret selv, eller om en fondsportefølje er bedre egnet for deg.

Gode grunner til å velge aksjer

Historisk har mange nordmenn valgt å ha sparepengene trygt plassert på en sparekonto i banken, men i dag har de rekordlave rentene gjort at dette er et lite attraktivt alternativ. De færreste bankene i dag tilbyr en innskuddsrente som opprettholder kjøpekraften, noe som har gjort det nødvendig å finne andre løsninger for sparingen.

Det er her kjøp av aksjer kommer inn som en god løsning. Oslo børs har i snitt gitt en årlig avkastning på 11,5% siden 1982, noe som er langt bedre for sparepengene dine.

Noe av det som gjør aksjer til et godt valg for de aller fleste, er muligheten til å lage sin egen investeringsstrategi. Dette betyr at du kan tilpasse risikoprofilen din, velge hvor du ønsker å plassere pengene, samt muligheten for direkteavkastning i form av utbytter.

Som vi var inne på kan du velge å plassere sparepengene dine i enkeltaksjer (noe som har det høyeste potensialet for avkastning), eller du kan plassere de i et aksjefond som passer din investeringsprofil. Et aksjefond vil gjerne gi mer stabil avkastning over tid, men kommer med økte kostnader som vi var inne på tidligere.

Er du fortsatt i tvil på om du bør plassere sparepengene i aksjer? – Her er noen gode grunner til å investere i aksjer:

 • Bedre avkastning enn du kan få i banken
 • La sparepengene jobbe for deg (renters rente effekten)
 • Finn en aksjestrategi som passer dine preferanser
 • Ta del i verdiskapningen som selskapene i porteføljen står for
 • Muligheten for økt cashflow i form av utbytter

Ting du bør tenke på før du investerer i aksjer

De siste årene har stadig flere unge blitt tiltrukket av mulighetene aksjemarkedet byr på, men dette har også bydd på en del utfordringer. Mange unge har en høyere risikoprofil, og har gjerne porteføljen bestående av vekstaksjer. Dette er selskaper som fortsatt er i vekstfasen og gjerne har til hensikt å tjene penger frem i tid, men ikke er lønnsomme i dag.

Dette har ført til at en del vekstaksjer har kunstig høye priser, noe som byr på en høyere risiko dersom det skulle oppstå en korreksjon. Slike selskaper kan også ha svært volatile aksjekurser, noe som fører til at mange taper penger når de kjøper sine første aksjer.

For å redusere faren for tap når du skal kjøpe aksjer, har vi samlet noen punkter du bør ta hensyn til underveis. Vi ønsker også å påpeke viktigheten av å gjøre egen research før du investerer i en aksje. Mange unge investorer kan la seg rive med av tidligere avkastning og omtale i mediene, men dette er sjeldent en god investeringsstrategi.

Ha et langsiktig perspektiv

For deg som ønsker gode resultater fra aksjer, er det viktig å ha et langsiktig perspektiv. Et langsiktig perspektiv på investeringene dine vil gjøre det enklere å gjøre gode valg, samt oppnå ønsket avkastning underveis. Selv om det kan være fristende å begynne med trading av aksjer, noe som innebærer å kjøpe- og selge aksjer med en kort horisont – vil dette sjeldent være godt egnet for nybegynnere. En slik strategi kan være svært krevende og man kan fort oppleve store tap underveis.

Vi anbefaler derfor alle nye- og erfarne investorer å ha et langsiktig perspektiv, og en godt diversifisert portefølje. Dette har vist seg å være den beste strategien for de aller fleste som ønsker langsiktig avkastning. En godt diversifisert portefølje vil også sørge for mindre volatilitet dersom enkeltaksjer opplever dårlige perioder.

Unngå dyre gebyr/kurtasje

En feil mange nye investorer begår er at de ikke tar hensyn til kostnader underveis. Hver gang du kjøper- og selger en aksje vil du betale kurtasje til megleren din. Denne kan være fra 0-89,- per handel, noe som påvirker avkastningen din underveis.

Spesielt for nye investorer som kjøper aksjer med små beløp, vil kurtasje være helt essensielt å ha kontroll på. Her finner det en rekke gode selskaper som tilbyr handel med lav kurtasje, men du bør sjekke dette før du begynner å handle.

For å illustrere et eksempel, la oss si at du handler én aksje til 150 kroner på Oslo Børs – kurtasje på kjøpet er 89 kroner. Dette betyr at totalkostnaden din er 239 kroner, ikke 150 kroner. Med andre ord må investeringen ha en avkastning på 59% bare for å gå i null, og en avkastning på 118% for at du skal kunne selge deg ut igjen uten tap. Sammenlign derfor ulike meglere og velg den som tilbyr den mest kostnadseffektive løsningen.

Gode eksempler på kostnadseffektivt kjøp av aksjer

 • eToro tilbyr kjøp av aksjer uten kurtasje
 • DNB Ung tilbyr aksjehandel til 1,- 
 • Nordnet Norge tilbyr kurtasje fra 29,-
 • Parets Securities tilbyr kurtasje fra 19,-

Diversifisering

Vi har tidligere nevnt diversifisering, og dette er et viktig punkt for deg som skal vurdere å kjøpe aksjer. En godt diversifisert portefølje betyr at den består av flere ulike aksjer, med selskaper i forskjellige bransjer og regioner. På denne måten reduseres volatiliteten til porteføljen din og du står bedre rustet til å stå imot urolige perioder i aksjemarkedet.

shutterstock 1927824701

Slik følger du investeringene dine

Noe av det viktigste du som investor kan gjøre er å følge med på investeringene du har gjort i aksjemarkedet. Dersom du investerer i enkeltaksjer vil dette inkludere generalforsamlinger, kvartals- og årsrapporter og utviklingen i selskapet forøvrig.

For nye investorer kan det være mye å sette seg inn i, og derfor har vi samlet noen punkter om hva du bør følge med på over tid. Her vil du raskt finne et system som passer for din investeringsstrategi, men som et utgangspunkt anbefaler vi disse punktene.

Selskapets utvikling

Det første du bør følge med på er utviklingen til selskapet, og her vil kvartals- og årsrapporter være en viktig kilde til informasjon. Følg med på hvordan inntekter og utgifter endrer seg over tid, samt forsikre deg om at selskapet har en stabil vekst som passer den strategien du har lagt for investeringen din.

Sektoren

For å vite om et selskap gjør det bra eller dårlig, vil det være nyttig å finne gode sammenligningsgrunnlag. Derfor bør man finne tilsvarende konkurrenter i den aktuelle sektoren og se hvordan disse har gjort det sammenlignet med selskapet man selv har investert i. På denne måten kan du se om selskapet fortsatt er en god investering, eller om du bør gjøre endringer til porteføljen din for å oppnå bedre avkastning.

Et globalt perspektiv

Sist, men ikke minst bør du sette investeringen din i et globalt perspektiv. Det er mange faktorer som kan påvirke investeringer i aksjer, noe som gjør at man må se ting i større sammenheng. Et eksempel på dette kan være olje- og gass selskaper som i stor grad påvirkes av tilbud- og etterspørsel fra ulike land, ikke bare Norge.

Bygg en god portefølje

Når man skal bygge en god portefølje er det viktig med tilstrekkelig diversifisering, men samtidig ikke spre investeringene dine for tynt. En sammenligning av porteføljen til erfarne investorer viser at en god størrelse gjerne er mellom 5-8 aksjer.

Dette gir et godt utgangspunkt for å velge ulike selskaper, men sørger samtidig for at investeringene er sentrert nok til at du kan få god avkastning på de riktige aksjene. For å illustrere et godt eksempel på diversifisering med utgangspunkt i selskaper på Oslo Børs, har vi laget en modellportefølje nedenfor.

Eksempel på portefølje – Oslo Børs

 • DNB Bank ASA
 • Storebrand ASA
 • AF Gruppen
 • Orkla ASA
 • Telenor ASA
 • Sparebanken Vest
 • Equinor

Som eksemplet ovenfor viser består porteføljen av en god blanding finans, Telecom, industri og energi – noe som illustrer hvordan man kan diversifisere porteføljen sin

Plukk selskaper du kjenner

Sist, men ikke minst ønsker vi å påpeke viktigheten av å kjenne de selskapene du investerer i. Som investerings legenden Warren Buffett tidligere har uttalt; dersom du ikke skjønner hvordan selskapet tjener penger – hvordan kan du avgjøre om det er en god investering eller ei?

Ta deg tid til å analysere et selskap nøye før du vurderer å kjøpe aksjer, og dersom du ikke sitter igjen med en god oversikt over hvordan selger fungerer – finnes det mest sannsynlig en bedre investering et annet sted.

shutterstock 1936384444

Ofte stilte spørsmål om aksjer

Hva er en aksje?

Én aksje er en liten eierandel av et selskap. Desto flere aksjer du har, desto mer av selskapet eier du.

Hvor kan jeg kjøpe aksjer?

Det finnes en rekke ulike nettmeglere og handelsplattformer du kan kjøpe aksjer på.

Hva skjer når jeg kjøper en aksje?

Når du kjøper en aksje kjøper du deg i praksis inn på eiersiden i et selskap.

Hva er forskjellen på aksjer og fond?

Enkeltaksjer er knyttet til individuelle selskaper, mens et fond har en portefølje bestående av mange aksjer.

Hvordan starte med aksjer?

Du vil trenge en aksjekonto hos en nettmegler for å kunne starte med aksjer.

Er det lurt å spare i aksjer?

Historisk har det vært bedre avkasnting på aksjer enn på en sparekonto.

Hvilke aksjer bør jeg investere i?

Her finnes det ingen standard svar på hvilke aksjer man bør kjøpe. Dette bør vurderes utifra risikoprofil og hensikt med sparingen din.

Hvordan får jeg utbytte?

Eier du en aksje i et selskap som utbetaler utbytte vil disse pengene automatisk komme til din oppgjørskonto.