Aksjer med kvartalsvis utbytte på Oslo Børs

Tom Jacobsen

Oppdatert:

Når det kommer til utbytte aksjer betaler de aller fleste selskapene på Oslo børs ut et årlig utbytte. Men for investorer som aktivt bruker utbytteaksjer som en del av sin investeringsstrategi kan denne frekvensen være for lav. Da finnes det heldigvis noen selskaper som betaler ut både halvårlig, men også kvartalsvis. Det er disse vi skal ta en nærmere titt på i dag. 

I skrivende stund er det 318 selskaper notert på Oslo Børs, av disse er det 9 som betaler kvartalsvis og 1 selskap som betaler månedlig utbytte. Fellestrekk ved disse aksjene er at de stort sett er eksponert mot shipping eller olje. I tillegg har disse selskapene gjerne stor internasjonal virksomhet, eller er børsnotert på utenlandske børser. Blant annet amerikanske investorer forventer kvartalsvis utbytte ettersom dette er standard for New York Stock Exchange og Nasdaq selskapene. Dette kan være delvis årsak til at noen store norske selskaper har valgt en slik modell for å være mer attraktive hos utenlandske investorer.

Kjøp utbytteaksjer uten kurtasje med eToro

eToro

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

 logo

eToro er en ledende global tradingplattform som tilbyr et bredt spekter av finansielle instrumenter, fra aksjer og råvarer til kryptovalutaer. Med sitt brukervennlige grensesnitt og sosiale handelsfunksjoner lar eToro både nybegynnere og erfarne investorer følge, lære og handle med et klikk.

Fordeler

  • star iconBrukervennlig grensesnitt
  • star iconGratis demokonto
  • star iconBredt spekter av investeringer
  • star iconSocial Trading tilgjengelig

Ulemper

  • star iconGebyrer kan variere
Prøv eToro

eToro er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.

Selskaper som betaler kvartalsvis utbytte på Oslo Børs

Nedenfor har vi samlet selskapene som utbetaler utbytte kvartalsvis til sine aksjonærene. Det at selskaper betaler utbytte kvartalsvis fremfor årlig betyr ikke at de har en høyere direkte avkastning enn andre aksjer. Den eneste forskjellen er at frekvensen for utbetaling er hyppere og investorer får derfor oftere penger inn på konto. For deg som investerer med en utbyttestrategi vil dette ha betydning da du har en jevnere kontantstrøm og derfor kontakter tilgjengelig for å investere på nytt oftere. Noen velger også å benytte utbytteaksjer som en ekstra inntekt når de pensjonerer seg og da er hyppigere utbetaling gunstigere. 

Aksjer med kvartalsvis utbytte

Aker BP ASA

Aker BP driver innen olje- og gassproduksjon på norsk kontinentalsokkel. Selskaper har eierandel i flere større funn og er blant de største aktørene på norsk sokkel i dag. Aker BP er operatør for feltene Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Ula og Valhall, og har eierinteresser i Johan Sverdrup-feltet. Selskapet er resultatet av at AKER ASA og BP Plc slo sammen sine respektive oljeselskaper på norsk sektor. Resultatet ble AKER BP som eies 40% av AKER, 30% av BP, og resterende 30% er free float. 

Nøkkeltall

Direkteavkastning: 4,16%

Utbytte i kroner: 10.35

Sektor: Olje

P/E: 26,67

American Shipping Co ASA

American Shipping Co er et selskap innenfor shipping. Selskapet eier skip og tilbyr leasingtjenester rettet mot det amerikanske markedet. Virksomheten tilbyr totalbefraktning for produkttankere, skytteltanker og andre skip til operatørselskaper og brukere i USA. I hovedsak består flåten til selskapet av Skytteltankere og produkttankere. Selskapet er kun aktivt i markedet som faller innenfor den amerikanske Jones Act. Totalt består flåten av 9 moderne skip som er leaset ut på langsiktige avtaler med forskjellige operatører. 

Nøkkeltall

Direkteavkastning: 10,84%

Utbytte i kroner: 3,44

Sektor: Shipping/Shipholding

P/E: 10,99

BW LPG Ltd

BW LPG er et norsk rederi kontrollert av Sohmen-Pao familien sitt BW Group. Selskapet er den største transportøren av LPG (liquefied petroleum gas) i verden. Selskapet har i dag en flåte bestående av 46 skip i drift fordelt på fullt eierskap og leasingavtaler. Med hovedkontor i Singapore har selskapet virksomhet i syv forskjellige land. Juridisk er selskapet på lik linje med mange andre shippingselskaper tilhørende på Bermuda øyene. I tillegg til flåten sin har selskapet også lagrings- og avlastningsanlegg. Selskapet nyter godt av å være en del av BW Group som gir dem godt langsiktig eierskap med store finansielle muligheter.

Nøkkeltall

Direkteavkastning: 18,38%

Utbytte i kroner: 11,51

Sektor: LPG/Shipping

P/E: 4,88

Equinor ASA

Equinor er et norsk integrert olje-og gasselskap. Selskapet som stammer fra det statlige Statoil har siden 2001 vært børsnotert, men staten sitter fortsatt på 67% av aksjene. Selskapet har de siste årene flyttet sine investeringer fra olje og gass mot mer bærekraftig vind og solkraft. Selv om Equinor fortsatt er den største operatøren på norsk kontinentalsokkel har de også omfattende internasjonal virksomhet blant annet i USA. Virksomheten til Equinor inkluderer blant annet fornybar energi, oljeraffinerier og prosessering, markedsføring og omsetning av naturgass. 

Nøkkeltall

Direkteavkastning: 2,28

Utbytte i kroner: 3,99

Sektor: Energi

P/E: 22,78

FLEX LNG Ltd

FLEX LNG er et LNG rederi med tilknytning til Fredriksen gruppen. Selskapet består i dag av en flåte med neste generasjons LNG-skip med høy lastekapasitet. FLEX har 23 skip i drift, med ytterligere 3 nybygg i bestilling. Dette gjør at selskapet har en av de mest moderne LNG flåtene i drift. Alle skip er utstyrt med totaktsmotorene MEGI- eller X-DF som sørger for betydelige fordeler i form av lavt drivstofforbruk og reduserte kokehastigheter. Det at selskapet er en del av Fredriksen sfæren gjør at selskapet har langsiktige eiere med store finansielle muskler. I et volatilt marked som LNG er dette et stort pluss. 

Nøkkeltall

Direkteavkastning: 4,36%

Utbytte i kroner: 4,36

Sektor: LNG/Shipping

P/E: 19,80

Ocean Yield ASA

Ocean Yield er et selskap som investerer i og leier ut skip. Selskapet har i dag en portefølje fordelt på seks segmenter inkludert tankskip, containerskip, bilskip, annen skipsfart, annen oljetjeneste og FPSO. Ocean Yield er en del av AKER systemet gjennom Aker Capital sin eierpost på 61,7%. Selskapet kuttet nylig sitt utbytte betraktelig da deler av flåten ikke lenger er operativ. Til tross for reduserte utbetalinger har selskapet opprettholdt kvartalsvise utbytter og det tolkes som midlertidige restriksjoner frem til optimal flåtedrift oppnås igjen.

Nøkkeltall

Direkteavkastning: 5,8%

Utbytte i kroner: 1,66

Sektor: Shipping/shipholding

P/E: 7,40

Klaveness Combination Carriers

Klaveness er et selvstendig norsk rederi med en flåte på 16 combination carriers, samt et nybygg i bestilling. Flåten er eid gjennom KCC Shipowning AS som er et datterselskap av KCC. Som operatør har KCC utviklet og tilpasset fartøy design og utstyr, samt operasjonelle prosedyrer og mannskap for å tilby kundene effektive shippingtjenester av høyeste kvalitet. Med en global kombinasjonsflåte har selskapet etablert lønnsom virksomhet i flere regioner siktet inn mot alumina, petroleum og petrokjemiske industrien. 

Nøkkeltall

Direkteavkastning: 2,35%

Utbytte i kroner: 1,04

Sektor: Combination Carriers/Shipping

P/E: 26,60

Mowi ASA

Mowi ASA er et norsk selskap med virksomhet innen oppdrett, prosessering og distribusjon av oppdrettslaks. Selskapet er en av verdens største fiskeoppdrette med virksomhet i flere land. Mowi sitt globale nettverk av distributører har gjort at merkevaren er kjent for sjømat av høy kvalitet. I dag består selskapet av 12,200 ansatte fordelt over 25 forskjellige land. John Fredriksen er største aksjonær med sine 12,68% av aksjene, etterfulgt av Folketrygdfondet med 8,7%. Nylig kuttet selskapet i sine utbytter da salgstallene fra restaurant og hotell stanset opp under COVID-19. Dette ser ut til å være et midlertidig problem og vi forventer at selskapet vil åpne kranene for utbytte igjen når forbrukerne etterhvert vender tilbake til restaurantene. 

Nøkkeltall

Direkteavkastning: 1,35

Utbytte i kroner: 2,92

Sektor: Oppdrett

P/E: 50,25

Pioneer Property

Pioneer Property er et investeringsselskap med fokus på eiendom. Selskapet investerer utelukkende i eiendommer med langsiktig utleie inkludert barnehager, næring og hotell. I tillegg til egne eiendommer har selskapet en 10% eierandel i Odin Bidco AS som eier en eiendomsportefølje bestående av 215 barnehager i norden. Dette sørger for at porteføljen har stabile leieinntekter og selskapet kan opprettholde en høy utbetalingsgrad. Pioneer Property springer ut fra Adolfsen brødrene sitt Norlandia konsern før store deler av porteføljen ble solgt videre til Odin Bidco. 

Nøkkeltall

Direkteavkastning: 8,09%

Utbytte i kroner: 8,25

Sektor: Eiendom

P/E: N/A

Hvorfor investere i utbytteaksjer?

Mange foretrekker utbytteaksjer som en hedge mot volatile markeder. Gjennom direkteavkastning fra investeringene sikrer langsiktige investorer likviditet i porteføljen uten at de trenger selge posisjoner. Man kan heller benytte midler fra utbyttene til å gjøre nye investeringer eller laste opp ytterligere aksjer i nedgangstider. 

Dette har gjort at utbytteaksjer har blitt populært blant mange langsiktige investorer, men også aktivt blir benyttet som en ekstra sparing for pensjon. Mange velger å bygge opp en utbytteportefølje for deretter å reinvestere alle utbytter mottatt som en form for sparing. Dette sikrer deg likvider, men du får samtidig tatt del i den generelle utviklingen i aksjemarkedet. 

Som strategi passer utbytteaksjer best for langsiktige investorer. Aksjene som passer inn i denne porteføljen er ofte store selskaper med en jevn avkastning over mange år. Avkastningen fordeles gjerne mellom moderate utviklingen i aksjekursen, samt romslige utbytter. Det er med andre ord ingen bli rik kjapt strategi, men passer utmerket for deg som ønsker å sove godt om natten. 

Kjøp utbytteaksjer uten kurtasje med eToro

eToro

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

 logo

eToro er en ledende global tradingplattform som tilbyr et bredt spekter av finansielle instrumenter, fra aksjer og råvarer til kryptovalutaer. Med sitt brukervennlige grensesnitt og sosiale handelsfunksjoner lar eToro både nybegynnere og erfarne investorer følge, lære og handle med et klikk.

Fordeler

  • star iconBrukervennlig grensesnitt
  • star iconGratis demokonto
  • star iconBredt spekter av investeringer
  • star iconSocial Trading tilgjengelig

Ulemper

  • star iconGebyrer kan variere
Prøv eToro

eToro er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.