Reduser risikoen din med diversifisering

Tom Jacobsen

Oppdatert:

Som investor er det alltid viktig å veie risiko opp mot fortjeneste. Vi er alle ute etter avkastning på investeringene våre, men det er vel så viktig å forhindre at alt går tapt underveis. Her spiller diversifisering en viktig rolle for hvordan man kan være 100% investert, samtidig som man sprer risikoen sin mest mulig. 

Enkelt forklart betyr diversifisering av aksjer at vi investerer i forskjellige markeder for å spre risikoen vår. Med andre ord slenger vi ikke alle eggene i samme kurven. Hensikten med dette er at forskjellige sektorer reagerer forskjellig på de samme nyhetene. Vi kan derfor spille disse opp mot hverandre og forsøke skape avkastning selv om enkelte sektorer opplever dårligere tider. 

Hvordan fungerer diversifisering?

Når du setter opp en aksjeportefølje er det viktig å spre risikoen din jevnt utover markedet. Selv om dette vil påvirke avkastningen din kortsiktig, vil det også sørge for at du minimerer tapene dine tilsvarende. Dette er noe vi sjeldent leser om, men er den strategien de aller fleste langsiktige investorer benytter seg av. 

I aviser og publikasjoner leser vi gjerne kun om de som har oppnådd mange hundre prosent avkastning ved å påta seg en enorm risiko. E24 hadde et utmerket eksempel på en slik handel når de omtalte hvordan Eirik (24) tok opp forbrukslån for å investere i Tesla aksjer

For de fleste av oss er investeringene ment som langsiktig sparing, en slik risikoprofil vil derfor skape flere søvnløse netter enn det er verdt. Vi velger derfor å diversifisere porteføljen vår for å oppnå lavere risiko. Allikevel er det mange som trår feil når det gjelder diversifisering. 

Aksjemarkedet er delt inn i 11 forskjellige sektorer du bør kjenne til som investor. Det er disse vi benytter oss av når vi snakker om diversifisering. Diversifisering betyr med andre ord at vi investerer i selskaper i forskjellige sektorer. Nedenfor har vi satt opp to eksempler på diversifisering for å illustrere poenget vårt. Som utgangspunkt i begge portefølje eksemplene plasserer vi pengene våre likt fordelt i 4 forskjellige selskaper. 

Eksempel 1: Dårlig Diversifisering

Equinor ASAExxonMobil CorpAkerBP ASATotal SA

Eksempel 2:God Diversifisering

AkerBP ASATelenor ASAUnilever PlcEntra ASA

Forskjellen på god og dårlig diversifisering

Selv om vi i begge porteføljene ovenfor har aksjer i fire forskjellige selskaper, er det kun en av porteføljene som er godt diversifisert. Diversifikasjon handler nemlig ikke om å spre det utover enkeltselskaper, men sektorer. I eksempel 1 eier vi aksjer i fire forskjellige selskaper, men alle sammen befinner seg i energisektoren. 

Ved et eventuelt oljeprisfall vil dette derfor påvirke hele porteføljen vår. Dette vil gjøre at vi blir påført et langt høyere tap enn dersom kun ¼ av porteføljen vår var investert i energi. Det er derfor vi også har satt opp eksempel 2 som et bedre eksempel på diversifisering. Her har vi fortsatt bare 4 selskaper, men vi er eksponert mot energi, telekom, konsum og eiendom. 

Dette gjør at selv om energi skulle oppleve et fall, så vil det i liten grad påvirke de andre selskapene i porteføljen vår. Likeså om eiendomsprisene skulle falle og porteføljen til Entra bli påvirket, vil det ha lite å si for Unilever og Telenor sin virksomhet. 

Hvordan diversifisere porteføljen din

Med 11 forskjellige sektorer burde det være en smal sak å finne gode investeringer. Et spørsmål som gjerne dukker opp er derimot hvordan du bør fordele aksjene på de forskjellige sektorene. Som en huskeregel bør porteføljen din være relativt jevnt fordelt. Dette betyr ikke at du ikke kan ha overvekt i en sektor for å nyttiggjøre deg av sykliske oppturer, men du bør unngå all-in strategier på enkelte sektorer.

Avkastningen i forskjellige sektorer er også svært variabel. De seneste årene har vi sett enorm vekst i teknologi, mens energi har opplevd en nedgangsperiode og eiendom holdt seg relativt stabilt. 

Du bør derfor forsøke å benytte deg litt av begge deler. Bygg opp en trygg “base” for porteføljen din i defensive sektorer som eiendom, konsum og infrastruktur. Dette er bransjer som opplever lav volatilitet. Deretter bør du finne selskaper fra IT, finans og industri for å øke gjennomsnitts avkastningen på porteføljen din. Dette er selskaper som har høyere avkastning langsiktig, men også utgjør en større risiko. En god balanse mellom disse gruppene vil derfor danne et svært robust grunnlag for din langsiktige sparing. 

De 11 forskjellige GICS sektorene

For å sikre en god diversifisering av porteføljen din er det viktig at du kjenner til de forskjellige sektorene. Dette vil hjelpe deg å navigere bedre, men også passe på at du ikke har for høy enkelt eksponering mot en sektor. Som vi tidligere har påpekt vil dette hjelpe deg å redusere volatiliteten og risikoen knyttet til porteføljen din. 

De 11 sektorene

SektorEksempler
EnergiExxonMobil, Equinor, Baker Hughes, Aker Solutions
RåvarerRio Tinto, LyondellBasell, Rana Gruber, Borregaard, Norsk Hydro
IndustriAF Gruppen, Frøy, Kongsberg Gruppen, TOMRA, Veidekke
ForsyningFjordkraft, Consolidated Edison, ENEL, RWE AG, Emerson Electric
HelseJohnson & Johnson, AstraZeneca, Patiensky Group, Vaccibody
FinansDNB, Storebrand, JP Morgan Chase & Co, Barclays, Unicredit
Syklisk forbrukFLYR, Sats, LVMH, Marriott International, Scandic, KID
Stabilt forbrukOrkla, Procter & Gamble, Unilever, Salmar, Nestlé, Coca-Cola
InformasjonsteknologiApple, Microsoft, ATEA, Mercell Holding, TietoEvery, Webstep
KommunikasjonstjenesterFacebook, Alphabet, Telenor, Telia, Vodafone, AT&T
EiendomEntra, Olav Thon Eiendomsselskap, Norwegian Property, Vornado Realty

Velg de riktige aksjene

Skal du benytte aksjer som langsiktig sparing kan det være lurt å lese seg godt opp på diversifisering, men også på utbytte aksjer. Mye av avkastningen på børs kommer nemlig som direkteavkastning i form av utbytte. Spesielt når du har en langsiktig tidshorisont kan det være lønnsomt å bruke utbytteaksjer som en del av din portefølje. 

De aller fleste eksemplene vi har listet opp ovenfor har et stabilt utbytte til sine aksjonærer. Unntaket er gjerne funnet i informasjonsteknologi der mange av selskapene fortsatt er i vekstfasen og bruker overskuddet til vekst fremfor utbytte. Pengene du mottar i utbytte kan benyttes til å øke investeringene og på denne måten la porteføljen utvide seg overtid. Den ekstra kontantstrømmen kan også komme godt med som litt ekstra pensjon.