Høydepunktet over for Storbritannias milliardærer? – En titt på Fredriksen og Co.

Thomas Grønvold

Publisert:

John Fredriksen

Enkelte av Storbritannias rikeste personer, inkludert norsk-kypriotiske John Fredriksen, har opplevd en fascinerende utvikling den siste tiden: mens deres formuer har økt, har de klatret nedover på listen over Storbritannias rikeste, ifølge The Sunday Times. Fredriksen, en anerkjent forretningsmann med hjemmeadresse i London, har en estimert formue på 8,3 milliarder pund – om lag 110 milliarder kroner. Dette imponerende tallet har sikret ham og hans døtre, Cecilie og Kathrine, en 19. plass på listen.

Men hvorfor synker Fredriksen nedover på listen, til tross for at hans formue faktisk har økt? Svaret ligger i Storbritannias stadig voksende formuer. Flere av de andre på listen har simpelthen opplevd større vekst i deres formuer, noe som har resultert i at Fredriksen og hans familie har sklidd ned fra tidligere høyder.

Norske milliardærer i Storbritannia

John Fredriksen er ikke den eneste nordmannen som har funnet seg til rette i Storbritannias økonomiske elite. Odfjell-søstrene, Helene og Marianne, holder også en plass på listen, med en samlet formue på 570 millioner pund, eller 7,7 milliarder kroner, noe som gir dem en 272. plass.

Peter T. Smedvig, en investor opprinnelig fra Stavanger, har også sikret seg en plass på listen, sammen med sin datter Anna Margaret Smedvig. De sitter på en formue som har gitt dem en 190. plass.

Fremtidige utsikter for storbritannias milliardærer

Selv om antallet milliardærer i Storbritannia har falt for første gang siden finanskrisen i 2007 og 2008, har den samlede formuen til de rikeste fortsatt å øke. The Sunday Times har summert opp formuen til alle landets milliardærer til 683 milliarder pund – eller 9,2 billioner kroner. Dette er 400 milliarder kroner mer enn i fjor. Imidlertid, hvis vi tar hensyn til inflasjonen, har verdien faktisk falt.

Dette kan signalisere at den økonomiske festen for Storbritannias milliardærer kan være på vei mot en slutt. Den siste gullalderen har sett både totalformuen til de rikeste øke, samt antall milliardærer. Nå ser det ut til at veksten har stoppet opp.

Som en anonym milliardær forklarte til The Sunday Times, «År med billige, billige penger økte verdien av selskapene våre og gjorde det lettere å ekspandere. Mange av oss kom veldig bra ut av det.» Men om fremtiden kan det bli mer utfordrende.

Årsak til endringene i økonomisk landskap?

Den anonyme milliardæren utdyper ytterligere ved å si at endringene i det økonomiske landskapet kan tilskrives en rekke faktorer, inkludert økte renter og innstramminger i pengepolitikken. Hvis disse trendene fortsetter, kan det bli vanskeligere for selskaper å vokse på samme måte som tidligere, noe som i sin tur kan føre til en utflating eller til og med en reduksjon i antall milliardærer.

Dette betyr ikke at milliardærene blir fattige over natten, men det signaliserer en endring i dynamikken og peker på en potensiell ny fase i Storbritannias økonomi.

Nordmenn på listen – en kuriositet

En særlig interessant detalj ved denne listen er inkluderingen av Trond Mohn og hans søster Marit Mohn Westlake. Med en samlet formue på 1,2 milliarder pund – om lag 14,9 milliarder kroner – sitter de på en respektabel 146. plass på listen.

Imidlertid er denne plasseringen noe kurios, siden Mohn selv aldri har bodd i Storbritannia, bortsett fra hans første par leveår. Han ble født i Skottland i 1943, men har bodd i Norge siden. Til tross for dette, har han og søsteren hans fast plass på listen, noe som trolig har med søsterens bostedsadresse i London å gjøre.

Konklusjon

Dette kan være et tegn på at toppen av festen for Storbritannias rikeste er i ferd med å være nådd, og at det nå kan være tid for å «krumme nakken», som den anonyme milliardæren uttrykte det. Det vil være interessant å se hvordan listen vil utvikle seg de neste årene, og om Fredriksen og hans med-nordmenn vil oppleve endringer i deres plasseringer på listen.