SPENN Technology A/S lansert bud på majoritetsandel i Norwegian Block Exchange

Redaksjonen

Publisert:

Bjørn KJos

SPENN Technology A/S har kunngjort sin hensikt om å erverve en vesentlig andel, fra 66,7% og potensielt opptil 90%, i Norwegian Block Exchange (NBX). Dette strategiske skrittet har som mål å forsterke SPENNs posisjon i det digitale bankmarkedet. Nyheten ble lansert i en pressemelding sluppet mandag morgen på selskapets egen nettside. Denne kommer samtidig som det blir kjent at Bjørn Kjos har solgt sin andel av NBX og går inn som styremedlem i SPENN Technology A/S.

Strategisk Allianse

SPENN’s administrerende direktør, Jens Glaso, er optimistisk angående dannelsen av en strategisk allianse med NBX, som han ser som en spennende utvikling for digital bankvirksomhet. «Sammenslåingen av NBX og SPENNs ferdigheter, ekspertise, og innovative kraft vil åpne nye vekstmuligheter. Dette partnerskapet signaliserer en spennende fremtid for digital bankvirksomhet, en sømløs sammensmeltning av tradisjonell bankvirksomhet og digitale valutaer,» uttalte Glaso nylig.

I en nylig kjent transaksjon har Bjørn Kjos, en ledende aksjonær i NBX, gått med på å selge sin 16% andel i NBX til SPENN. Transaksjonen vil bli gjennomført med SPENN-aksjer verdsatt til DKK 16 per aksje, noe som gjør Kjos til en betydelig aksjonær i SPENN.

Utvidelse til Nye Markeder

Kjos bemerket at «det er spennende å se to svært kompatible selskaper som NBX og SPENN møtes. Dette partnerskapet er et strategisk skritt for å kapre betydelige markedsandeler i voksende markeder, ikke bare i Afrika, men også i Europa og Asia.»

Den strategiske alliansen vil også muliggjøre lanseringen av SPENN-tjenester og produkter i Europa, noe som vil redusere kostnadene for grenseoverskridende pengeoverføringer og forbedre SPENNs kompetanse innen compliance og anti-hvitvasking.

I tillegg vil partnerskapet bidra til å akselerere NBXs vei mot lønnsomhet ved å muliggjøre for SPENN å introdusere korttjenester i sine voksende afrikanske markeder, hvor adopsjonen og bruken av digitale valutaer er særlig høy.

SPENN og NBX: En Fremtid Full av Muligheter

Glaso la til, «NBXs kredittkort med en blockchain-bonus er et produkt som er bundet til å generere enorm interesse i våre afrikanske markeder, hvor opptaket av digitale tjenester er høyest globalt.»

Glaso ser også frem til fremtiden for SPENN, «Ved å slå sammen verdenene til tradisjonell og digital bankvirksomhet, omdefinerer vi finans for en tilkoblet verden. Det handler ikke bare om valuta; det handler om å styre fremtiden for finans i alle dens former. Ved å slå sammen disse banebrytende teknologiene, sikter vi på å revolusjonere remittansetjenester og vår inntektsutvikling, uten betydelige investeringskostnader.»

På lang sikt håper SPENN å erverve opptil 90% av NBX etter selskapets planlagte børsnotering i USA, avhengig av regulatoriske godkjenninger og finansielle forhold. Dette inngår i SPENNs engasjement for vekst og innovasjon, med løftet om å levere betydelig verdi til aksjonærene og revolusjonere det digitale banklandskapet.

Denne sammenslåingen markerer en betydelig milepæl i digital bankvirksomhet, og peker mot en fremtid hvor tradisjonelle banktjenester og digitale valutaer sameksisterer og komplementerer hverandre i en stadig mer digitalisert og globalisert økonomi.

Om SPENN Technology A/S

SPENN Technology A/S har posisjonert seg som en forkjemper for økonomisk inklusjon i en verden der 1,7 milliarder mennesker fremdeles står utenfor det tradisjonelle bankvesenet. Selskapet kombinerer elementer fra kryptovalutasfæren og konvensjonell finans, med målet om å sikre bredere tilgang til finansmarkedene. Med blokkjedeteknologi i kjernen har SPENN skapt et robust system for sanntidsbetalinger. Dette gir brukere mulighet til å håndtere sparing, betalinger, investeringer og lån på en transparent og sikker måte via SPENN-appen.

Selv om selskapets primære formål er å styrke individer økonomisk, er SPENN også en kommersiell aktør med et stadig fokus på å utvikle nye kundetjenester.

SPENN-appen tilbyr en innovativ løsning for både bankede og ubankede individer, og muliggjør kostnadsfri overføring av penger. Dette er spesielt relevant i markeder hvor finansielle tjenester ofte er dyre. Ved å forstyrre tradisjonelle distribusjonskanaler for mobil betaling, baner SPENN vei for en mer inkluderende finansiell fremtid. Selskapet har nylig integrert nye tjenester i plattformen sin, og ser frem til å lansere flere kryptotjenester.

Som en teknologileverandør til banker og myndigheter, basert på en Software as a Service (SaaS)-løsning, har SPENN vokst til å bli en betrodd partner for sine bankpartnere, og bidrar til å drive innskudd og innovasjon. Ved å bruke nye teknologier og banebrytende ideer bidrar SPENN til regulering av tidligere uregulerte økonomiske sektorer, og adresserer store utfordringer innen finansiell inkludering.

SPENN Technology A/S er børsnotert på Nasdaq First North Growth Market i Danmark med tickerkoden SPENN.