Hva er Aksjehandel?

Aksjehandel er prosessen med å kjøpe og selge aksjer, som er eierandeler i et selskap. Målet med aksjehandel er vanligvis å tjene penger på svingningene i aksjekursen.

Aksjehandel kan gjøres på flere måter:

  1. Kjøp og hold: Dette er en langsiktig investeringsstrategi der en investor kjøper aksjer i et selskap og holder dem i flere år i håp om at aksjekursen vil øke over tid.
  2. Swing trading: Dette er en mer aktiv strategi der en investor kjøper og selger aksjer over en kortere tidsramme, vanligvis dager eller uker, for å dra nytte av kortsiktige prisendringer.
  3. Day trading: Dette er den mest aktive formen for aksjehandel. Day traders kjøper og selger aksjer flere ganger i løpet av en enkelt handelsdag, og forsøker å dra nytte av små prisbevegelser.

Aksjehandel kan gjøres gjennom en megler, som er en person eller et selskap som er lisensiert til å kjøpe og selge aksjer på en børs på vegne av investorer. I dag kan de fleste investorer også handle aksjer elektronisk gjennom en online megler.

Det er viktig å merke seg at aksjehandel innebærer risiko. Aksjekurser kan gå opp og ned, og det er mulig å tape hele eller deler av investeringen. Derfor er det viktig å gjøre grundig research og eventuelt søke profesjonell rådgivning før man begynner med aksjehandel.