Hva er et datterselskap?

Et datterselskap er et selskap som er helt eller delvis eid av et annet selskap, kjent som morselskapet. For at et selskap skal anses som et datterselskap, må morselskapet eie mer enn 50% av aksjene i datterselskapet. Dette gir morselskapet kontroll over datterselskapet, og retten til å ta avgjørelser om dets drift og strategi.

Eierskapet til morselskapet gir det muligheten til å styre datterselskapets retning og politikk. Samtidig er datterselskapet, i de fleste jurisdiksjoner, fortsatt en separat juridisk enhet. Dette betyr at det har egne rettigheter og forpliktelser, og kan inngå kontrakter, eie eiendom, og saksøkes i sitt eget navn.

Datterselskaper brukes ofte av selskaper som ønsker å utvide sin virksomhet til nye markeder eller bransjer, eller isolere forskjellige deler av virksomheten for risikostyringsformål. For eksempel kan et selskap opprette et datterselskap for å utforske en ny forretningsmulighet, uten å utsette resten av virksomheten for risikoen forbundet med det nye prosjektet.

Datterselskapets økonomiske resultater inngår i morselskapets konsoliderte regnskap, som gir et bilde av den samlede økonomiske situasjonen til alle selskapene i gruppen.