Hva er driftsresultat?

Thomas Grønvold

Oppdatert:

Driftsresultat, også kjent som operasjonelt resultat, er en økonomisk indikator som viser hvor mye penger en virksomhet har tjent fra sin kjernevirksomhet, altså før det tas hensyn til renter og skatter.

Driftsresultat beregnes ved å trekke driftskostnader, som inkluderer kostnader for solgte varer, lønninger, avskrivninger og andre utgifter relatert til virksomhetens daglige drift, fra selskapets totale inntekter.

Her er hvordan du kan tenke på det:

  1. Inntekter: Dette er pengene et selskap tjener fra salg av varer eller tjenester.
  2. Driftskostnader: Dette er kostnadene ved å produsere varer eller tjenester, samt andre utgifter forbundet med å drive virksomheten.
  3. Driftsresultat: Dette er inntektene minus driftskostnadene. Det gir et bilde av hvor mye penger selskapet har tjent på sin kjernevirksomhet, før det tar hensyn til renter og skatter.

Driftsresultat er en viktig indikator på virksomhetens lønnsomhet, fordi den fokuserer på penger tjent fra kjernevirksomheten.