Hva er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er den øverste beslutningstakende instansen i et aksjeselskap. Tenk på det som et stort møte hvor alle som eier aksjer i et selskap – kjent som aksjonærer – har rett til å delta.

På generalforsamlingen har aksjonærene muligheten til å stemme over ulike saker som angår selskapet. Hver aksje gir rett til en stemme, så jo flere aksjer du eier, jo større påvirkning har du på beslutningene som blir tatt.

Hva er det så som blir bestemt på en generalforsamling? Det kan være en rekke ting. For eksempel kan aksjonærene stemme over hvem som skal sitte i selskapets styre, godkjenne årsregnskapet, bestemme utbytte, og ta stilling til større endringer i selskapets drift eller struktur.

Generalforsamlingen holdes vanligvis en gang i året og kalles da for den ordinære generalforsamlingen. Men i noen tilfeller, når det er nødvendig å ta viktige beslutninger raskt, kan det kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen gir aksjonærene en mulighet til å påvirke retningen selskapet tar, og er en viktig del av det å være aksjeeier. Men det er viktig å merke seg at det ofte er de største aksjonærene – de som eier flest aksjer – som har mest innflytelse, siden de har flest stemmer.