Hva er Nettoresultat?

Nettoresultat, også kjent som «bunnlinjen«, er det endelige resultatet av et selskaps inntekter og utgifter i løpet av en bestemt tidsperiode, vanligvis et regnskapsår eller –kvartal. Det er den totale inntekten et selskap sitter igjen med etter at alle utgifter, inkludert kostnadene ved salg, driftsutgifter, renter, skatter og eventuelle andre utgifter, er trukket fra de totale inntektene.

Nettoresultat beregnes som:

Nettoresultat = Totale inntekter – Totale utgifter

Hvis et selskap har mer inntekter enn utgifter, vil det ha et positivt nettoresultat og gjøre et overskudd. Hvis utgiftene er større enn inntektene, vil nettoresultatet være negativt, og selskapet vil ha et underskudd.

Nettoresultat er en viktig indikator for et selskaps lønnsomhet og økonomiske helse. Det gir en oversikt over hvor mye selskapet faktisk tjener etter alle kostnader og utgifter. For investorer og aksjonærer er nettoresultatet en nøkkelfaktor de ser på når de vurderer et selskaps verdighet og fremtidige vekstpotensial.

Det er viktig å merke seg at nettoresultatet ikke nødvendigvis representerer kontantstrømmen, da det også tar hensyn til ikke-kontante utgifter som avskrivninger og nedskrivninger. Derfor kan et selskap ha et positivt nettoresultat, men fortsatt ha negative kontantstrømmer, og vice versa.