Hva er styret?

Styret er en gruppe mennesker som er valgt til å representere aksjonærenes interesser i et selskap. Styret har ansvar for å overvåke selskapets ledelse og ta viktige strategiske beslutninger om selskapets drift og fremtid.

Styret er som regel sammensatt av en blanding av interne og eksterne medlemmer. Interne medlemmer er ofte ledere i selskapet, som administrerende direktør, mens eksterne medlemmer er uavhengige personer som ikke jobber i selskapet til daglig.

Styret møtes regelmessig for å diskutere selskapets drift, og disse møtene ledes vanligvis av styrelederen. På disse møtene kan styret blant annet godkjenne selskapets budsjett, ansette eller avsette administrerende direktør, bestemme utbytte, og godkjenne store investeringer eller endringer i selskapets virksomhet.

Styrets oppgave er å sørge for at selskapet drives på en måte som er til det beste for aksjonærene. Det betyr at styret skal sørge for at ledelsen driver selskapet i tråd med styrets og aksjonærenes interesser.

Styremedlemmer har et juridisk ansvar overfor selskapet og aksjonærene, og de er forpliktet til å handle i selskapets beste interesse. Hvis styret ikke oppfyller disse forpliktelsene, kan styremedlemmene holdes juridisk ansvarlige.