Hva er Swing Trading?

Swing trading er en kortere tidsramme investeringsstrategi der en investor kjøper og selger aksjer innenfor en periode på noen dager til flere uker. Målet med swing trading er å dra nytte av prisbevegelser på kort sikt.

Swing traders søker etter aksjer som er i ferd med å bevege seg i en bestemt retning, og prøver å kjøpe dem så nær som mulig til bunnen av prisen og selge dem nær toppen av prisen. De kan også prøve å dra nytte av større svingninger i aksjekursen ved å holde aksjene over flere dager eller uker.

En av fordelene med swing trading er at det kan gi høyere avkastning enn langsiktige investeringsstrategier på kort sikt. Swing traders kan også utnytte kortsiktige prisbevegelser og potensielt øke avkastningen ved å bruke margin.

Men det er viktig å merke seg at swing trading innebærer høy risiko, siden det kan være vanskelig å forutsi prisbevegelser på kort sikt, og aksjekursen kan endre seg raskt og uforutsigbart. Derfor krever swing trading ofte grundig research og analyse, samt god risikostyring.