Hva er utbytte?

Utbytte er en del av et selskaps overskudd som blir betalt ut til aksjonærene, vanligvis på en periodisk basis, som en måte å dele selskapets suksess med de som eier aksjer i selskapet. Utbytte kan betraktes som en belønning for aksjonærene for å ha investert i selskapet.

Når et selskap går med overskudd, kan styret bestemme seg for å dele en del av overskuddet med aksjonærene i form av utbytte. Hvor mye utbytte som blir utbetalt, og hvor ofte det blir utbetalt, varierer mellom ulike selskaper. Noen selskaper betaler utbytte kvartalsvis, mens andre betaler årlig.

Mengden utbytte du mottar som aksjonær, avhenger av hvor mange aksjer du eier og selskapets utbytte per aksje. For eksempel, hvis et selskap betaler 2 kroner i utbytte per aksje, og du eier 100 aksjer, vil du motta 200 kroner i utbytte.

Det er viktig å merke seg at ikke alle selskaper betaler utbytte. Noen selskaper velger å reinvestere all sin fortjeneste tilbake i selskapet for å vokse og utvikle virksomheten. Dette betyr ikke nødvendigvis at selskapet er en dårlig investering, da aksjonærene kan tjene penger hvis verdien av selskapet og dermed aksjene øker over tid.