Hva er Varelager?

Varelager refererer til varer eller produkter som er kjøpt eller produsert av et selskap og som er ment å bli solgt til kunder i fremtiden. Varelager er en del av omsetningsmidlene til et selskap og representerer en pågående inntektsstrøm som forventes å bli solgt i fremtiden.

Varelager kan omfatte ferdige varer som allerede er produsert og klare til å bli solgt, råvarer som skal brukes til å produsere varer, eller uferdige produkter som er under produksjon. Varelager kan ha forskjellige verdier og kan være utsatt for verdifall eller utdatert teknologi.

Det er viktig for et selskap å ha kontroll på sitt varelager for å sikre at det er tilstrekkelig for å møte etterspørselen fra kundene, men samtidig ikke ha for mye på lager som kan føre til kostnader og tap. En høy varelagerbeholdning kan føre til høye lagrings- og vedlikeholdskostnader, samt økt risiko for verdifall eller utdatert teknologi.

Det er også viktig å merke seg at varelageret må føres i selskapets regnskap og at det kan påvirke selskapets inntektsstrøm og lønnsomhet. Selskapet bør derfor foreta grundige vurderinger av varelageret og justere det i henhold til markedsbehov og selskapets langsiktige strategi.